Армия 1991-1999

Azerbaijan Army

 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Quru Qoşunlar

1991 - 1999

әsgәr baş әsgәr  kiçik çavuş
Private Private 1st Class Corporal
çavuş baş çavuş kiçik gizir
Sergeant Staff Sergeant Master Sergeant
gizir baş gizir kiçik leytenant 
Warrant Officer Chief Warrant Officer Junior Lieutenant
baş leytenant baş leytenant  kapitan
Lieutenant Senior Lieutenant Captain
mayor polkovnik-leytenant polkovnik
Major Lieutenant Colonel Colonel
general-mayor general-leytenant general-polkovnik
Major General Lieutenant General Colonel General