Армия после 2000

Azerbaijan Army

 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Quru Qoşunlar

2000 since

әsgәr baş әsgәr  kiçik çavuş 
Private Private 1st Class Corporal
çavuş baş çavuş kiçik gizir
Sergeant Staff Sergeant Master Sergeant
gizir baş gizir kiçik leytenant 
Warrant Officer Chief Warrant Officer Junior Lieutenant
baş leytenant  baş leytenant  kapitan
Lieutenant Senior Lieutenant Captain
mayor polkovnik-leytenant polkovnik
Major Lieutenant Colonel Colonel
general-mayor general-leytenant  general-polkovnik
Major General Lieutenant General Colonel General