Нашивки 1991-1999

Azerbaijan Navy

Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələri

sleeve insignia

1991 - 1999

kiçik leytenant  leytenant baş leytenant 
Junior Lieutenant  Lieutenant Senior Lieutenant 
kapitan-leytenant  üçüncü dәrәcәli kapitan  ikinci dәrәcәli kapitan 
Captain Lieutenant  Captain 3rd Class  Captain 2nd Class 
   
  birinci dәrәcәli kapitan   
  Captain 1st Class   
kontr-admiral  vitse-admiral  admiral
Rear Admiral  Vice Admiral  admiral