Погоны после 2000

Azerbaijan Navy

Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələri

shoulder insignia

since 2000

dәnizçi baş dәnizçi  üçüncü starşina 
Seaman Seaman 1st Class  Petty Officer 3rd Class 
ikinci starşina  birinci starşina  kiçik miçman
Petty Officer 2nd Class  Petty Officer 1st Class Chief Petty Officer 
miçman baş miçman  kiçik leytenant 
Warrant Officer  Chief Warrant Officer  Junior Lieutenant 
leytenant baş leytenant  kapitan-leytenant 
Lieutenant Senior Lieutenant  Captain Lieutenant 
üçüncü dәrәcәli kapitan  ikinci dәrәcәli kapitan  birinci dәrәcәli kapitan 
Captain 3rd Class  Captain 2nd Class  Captain 1st Class 
kontr-admiral  vitse-admiral  admiral
Rear Admiral  Vice Admiral  admiral